LETECKÉ SNÍMKY A BEZPILOTNÝ LIETAJÚCI PROSTRIEDOK - BLP

V súčasnosti prechádza elektronika prudkým vývojom a jej miniaturizácia v poslednom období ponúka veľké možnosti. Je preto možné využiť tento potenciál na odstránenie veľkej časti vyššie spomenutých nevýhod fotografií konvenčnej leteckej techniky. Alternatívou je nasadenie bezpilotného lietajúceho prostriedku. Použitím tohto systému sa ponúkajú aj niektoré, doteraz ešte netušené možnosti, ako je napríklad náhľad v reálnom čase na výsledok práce, s možnosťou opravy prípadných odchýliek od požiadaviek zákazníka. Toto všetko je v súčasnosti možné uskutočniť, a to pri neporovnateľne nižších nákladoch na prevádzku takéhoto systému, ktoré ponúka jedine systém

 

Porovnanie cenových hladín konvenčnej leteckej techniky

nosič

náklady

Športové lietadlo

Teplovzdušný balón

Vrtuľník

BLP

Sk / letová hodina (ceny sú len orientačné )

6000 Sk**

8 000 Sk *

20 000 Sk **

1500 Sk *

Nevýhody

Cena, vibrácie nepriaznivo ovplyvňujúce kvalitu snímania

Malá flexibilita, nároky na počet obslužného personálu, veľká závislosť od počasia

Cena, vibrácie

Výhody

dostupnosť

Bez vibrácií

Manévrovateľnosť

Flexibilita, cena, nároky na obslužný personál, takmer bez vibrácií,

Pozn.* - plus doprava na miesto určenia autom, cca. 9Sk/km

** - plus doprava na miesto určenia po vlastnej ose

Snímanie leteckých fotografií sa takto dostáva do novej roviny a to nielen veľmi detailnými snímkami, ale i minimom nutných výrobných nákladov v porovnaní s konvenčnou leteckou technikou. Má možnosť fotografovať i v miestach, kde je použitie konvenčnej leteckej techniky nerentabilné alebo problematické. Takto zvolená koncepcia leteckého fotografovania, doplnená digitálnou fotografickou a riadiacou technikou potom zákazníkovi prináša nové, doteraz netušené možnosti v mnohých smeroch a teda aj v cene, rýchlosti a v neposlednom rade i v možnosti priamo ovplyvniť priebeh zákazky aktuálnym náhľadom na výsledok práce v reálnom čase.

 

Výhody bezpilotného lietajúceho prostriedku oproti klasickému leteckému snímkovaniu:

q       Oproti konvenčnej leteckej technike si môžeme vďaka diaľkovo riadenému modelu dovoliť nižšie sadzby za letovú hodinu; odpadá teda prílet a odlet - účtujeme len príjazd + odjazd : 9 Sk/km.

q       Fotografujeme i v náročnejších terénoch, v relatívne nízkych výškach od 50m až po 600m nad miestom štartu a aj tam, kde je použitie konvenčnej leteckej techniky diskutabilné

q       Pri porovnaní klasickej ortofotomapy a našej metódy, vynikajú snímky snímané našou metódou veľkou detailnosťou vyplývajúcou vyhotovením snímky z relatívne malej výšky pri malej rýchlosti

q       Vzhľadom na relatívne nízku operačnú rýchlosť nosiča – (30-60 km/h), navyše vybaveného gyroskopickou stabilizáciou, je možné obdržať snímky záujmového územia s veľkou brilantnosťou a ostrosťou obrazu

q       Použitím digitálnej  techniky odpadajú časové straty a náklady na filmy, výrobu fotografií, diapozitívov, odpadajú náklady a čas na skenovanie a vďaka možnosti softwarových úprav je možné snímku ďalej upravovať. Samozrejmosťou sú farebné korekcie a úprava kontrastu. Výhradne na prianie zákazníka vyretušujeme prípadné nežiadúce objekty. Po celú dobu výroby koncového produktu sa neznižuje kvalita snímok, pretože celý proces prebieha digitálnou cestou.

q       Snímať je možné nielen kolmé snímky ( snímky typu ´´mapa´´ ) ale aj šikmé snímky pri ktorých vynikne priestorovosť objektov

q       Šikmé snímky nie je možné získať z družicových záberov a tak isto neposlúži ani ortofotomapa

q       V priebehu fotografovania je neustále monitorovaný záber fotoaparátu v doprovodnom vozidle. Operátor exponuje v tu najvhodnejšiu dobu podľa inštrukcií zákazníka. Digitálne snímky sú následne k dispozícií už v priebehu niekoľkých minút po skončení snímkového letu, klient má možnosť výberu z viacerých záberov uskutočnených nad záujmovým územím a môže tak priamo na mieste zhodnotiť správnosť záberov a kvalitu snímok.

q       Snímkujeme najmodernejšou digitálnou technikou Olympus s kvalitnými objektívmi a vysokým rozlíšením. Rozlíšenie je dostatočné i pre výrobu kvalitných fotografií rozmeru A3+.

q       Archivácia nasnímaných záberov na CD-ROM je ZDARMA, uloženie v ľubovolnom farebnom režime (CMYK, RGB, apod.) v ľubovolnom formáte (TIFF, GIF, JPEG, apod.) a aj ľubovolnom rozlíšení.

q       Z už upravených digitálnych snímok je možné vyrobiť či už klasické lesklé fotografie do rozmeru A3+, tak aj následne po spracovaní v DTP štúdiu rôzne plagáty, billboardy a iné. Možnosti sú takmer neobmedzené.

q       Je tu možnosť vybaviť model telemetrickým prenosom údajov zo snímkového letu, a určiť tak presne, z akej výšky bol záber nasnímaný.