_________ výskum

letecke fotografie ________________

 
   

 

vývoj __________________________

 

________ spracovanie kompozitných materiálov